2013 m. lapkričio 18 d., pirmadienis

Blegny anglies kasyklos

Vartai į Blegny kasyklos teritoriją
Blegny anglies kasykla, kurią aplankėme darganotą ir vėjuotą lapkričio dieną, yra viena iš keturių kasyklų visoje Europoje, į kurias lankytojai gali patekti senaisiais šachtininkų šuliniais ir keltuvais. Nežinau, ar tai tikrai labai svarbus turistams atiduotų kasyklų bruožas, tačiau, vienok, smagu ir šiek tiek baugu metaliniame narve kristi tiesiai į anglies tamsą.

Prieš leidžiantis į šachtas visi ekskursantai aprengiami uniformomis ir uždengiami šalmaisPirmieji vietovėje esančius anglies išteklius pradėjo naudoti Val-Dieu vienuolyno gyventojai dar XVI a., o XVIII a. pabaigoje buvo išraustos pirmosios galerijos, 1850 m. buvo įrengtos garinės mašinos, naudotos anglies kasyboje. Na, o 1882 m buvo įkurta Société anonyme des Charbonnages d'Argenteau-Trembleur. Sujungus du greta buvusius domenaus, kasyklai atiteko beveik 900 ha plotas, buvo įrengtos specialios geležinkelio linijos produkcijos pristatymui, tačiau tai tai neišgelbėjo įsteigtos įmonės nuo bankroto. 


Mielasis Mišelis

Šachtos įrenginiai

Kairėje - šachtos aukštų sąrašas. Mes leidomės į 5 ir pėsčiomis lipome į 6

Veiklą kasykla atnaujino tik po 30 metų, išrausė pirmuosius tunelius ir surentė pirmąjį bokštą, o po maždaug dešimties metų gavybos rezultatus pagerino 8 kartais (nuo 10 000 tonų prieš kasyklos uždarymą iki 84 000 tonų 1931 m.). II Pasaulinio karo metais kasykla buvo gerokai apgriauta, kasybos bokštą susprogdino patys belgai, kad nacių kariuomenė negalėtų jo panaudoti vietovei stebėti ir kontroliuoti. 

Vienintelis šviesos šaltinis - hermetiška elektros lemputė

Po karo, žinoma, kasykla buvo atstatyta ir 1970 m. tiesiog sužydėjo anglies žiedais - buvo išgaunama daugiau kaip 232 000 tonų anglies, o Blegny kasykloje dirbo beveik 700 žmonių. 1980 m. kovo 31 d. kasykla nutraukė veiklą, darbo neteko visą gyvenimą po žeme praleidę šachtininkai, kurie prieš kameras braukė ašaras iš skaudžios nostalgijos ir dėl nežinios, kaip ir ką reikės dirbti, kaip išlaikyti šeimas, kaip reikės gyventi kitaip. Blegny šachtų uždarymas užbaigė angliakasybos erą Belgijoje.


Blegny ir kitos trys po Valonija pasiraizgiusios Le Bois du Cazier, Bois-du-Luc ir Grand-Hornu anglies kasyklos 2012 m. buvo įtrauktos į UNESCO pasaulinį paveldo sąrašą.

Šachta

Šiandien lankytojai, lydimo tikrų tikriausio angliakasio, čia raususio anglį visą savo gyvenimą iki pat kasyklų uždarymo, įleidžiami į 30 ir 60 metrų gylyje esančias šachtas ir nuosekliai supažindami su juoda  ir triukšminga angliakasių buitimi bei šios "degančios žemės" gavybos procesais. Vizitas prasideda maždaug 20 minučių trukmės filmuku, tuomet visa grupelė žygiuoja į rūbinę persirengti mėlynais, žaliais, raudonais ir geltonais švarkais, užsivožia šalmus ir traukia tiesiai į šachtas (jei labiausiai nenorėčiau būti kareiviu, tai antriausiai po jo - nenorėčiau būti šachtininku).


Požeminiais koridoriais mūsų grupę vedė nedidukas šachtininkas Mišelis. Smagus, pilnas sąmojų ir prieraišumo savo juodai praeičiai. Kaip pasakojo Mišelis, jis šachtose pradėjo dirbti 14 metų ir išdirbo visus 35. Tam, kad įsidarbintų, turėjo pateikti tėvų sutikimą. Žinoma, Mišelio mama buvo nusiteikusi priešiškai, bet būdama mažai raštinga, patikėjo Mišelio aiškinimu, kad tasai dirbs "ant žemės" - prie anglies plovimo ir rūšiavimo linijų ir sutikimą pasirašė jo neskaičius. Gavęs mamos parašą Mišelis jau trečią dieną, atsidūrė po žeme, kur išmoko ne tik pniaumatiniais kūjais skaldyti anglį, bet ir išgyventi nuolatiniame kurtinančiame triūkšme, anglies dulkėse ir karštyje, išmoko čia pat tuštints ir kirsti mamos įdėtus pietus, įprato į kavą berti ne cukrų, o druską ir dar daugybę kitokių kasdienybės triukų. 


Koplyčia šachtos bokšte

Vienintelis ekskursijos trūkumas - kalba. Jei nesuprantate prancūziškai - teks pasitenkinti sausais audiogidais, jei kalbate prancūziškai - teks įtempti klausą - Mišelis šneka su vietos akcentu. Visa kitą - puiku, turėtų patikti vaikams, ypač jei reikalingas atsakymas į klausimą "kodėl turėčiau gerai mokytis".


Šiame filmuke galite pamatyti Mišelį ir jo vedamą ekskursiją. 

Muziejaus informacinis centras ir Val-Dieu produkcija šachtininkų atminimui

Blegny-Mine adresas

Blegny-Mine asbl rue Lambert Marlet, 23 
4670 BLEGNY

Lankytojai priimami savaitgaliais ir švenčių dienomis (kovo-gruodžio mėnesiais), darbo dienomis nuo sausio iki rugsėjo. Kaina suaugusiam asmeniui - 9,50 eurų. "Super programa" su kasyklos teritorijoje esančių statinių lankymu - 14 eurų, o "super super programa" su pietumis - 29,90 eurų.


O pabaigai - vienas iš Mišelio klausimų - ką pirmiausią padaro į paviršių iškilęs šachtininkas?

3 komentarai: