2012 m. vasario 23 d., ketvirtadienis

Moterų teisės Belgijoje
Bešmirinėdama p senąją spaudą, publikuotą šaunioje svetainėje www.epaveldas.lt), 1924 m. žurnalo "Moteris" penkto numerio 76 psl. aptikau trumpą žinutę apie Belgijos moteris. Negalėjau nepasidalinti:

"Moterų teisės Belgijoj.

Belgijoj moterų lygiu teisių iškovojimas nors ne sparčiais žingsniais, tačiau vis tik eina pirmyn. Ligi šiol moterys turėjo teisę dalyvauti vien miestų valdybų rinkimuose. Dabar jų teisės praplėstos ir į apskričių tarybų rinkimus. Balandžio 3 d. belgų Parlementas (Seimas) suteikė joms teisę būti skiriamoms prekybos teismų teisėjais. Yra gana juokinga, kad nors belgų moterys turi teisę būti renkamomis į Parlementą, bet jos neturi teisės pačios dalyvauti Parlemento rinkimuose.".

O ką moterys Belgijoje gali šiandien? Tikriausiai, kad viską ;)


2 komentarai: